طرح یک کارشناسی ارشد

هتل بندر کنگ - شهاب الدین فتحی - تصویر شاخص

هتل بندر کنگ – شهاب الدین فتحی

آقای شهاب الدین فتحی بسمه تعالی                                                                                                      شرح طرح طرح دیگری شروع شد، از قرار طراحی هتلی چند طبقه برای بندر کنگ، منطقه ای تاریخی با فرهنگی غنی در همجواری…
فهرست