معرفی کتاب

مبادی سواد بصری – A Primer of Visual Literacy

مبادی سواد بصری  , براساس قیاسی است منطقی بین دو شیوه عمده و بسیار مهمی که انسان ها برای ایجاد ارتباط میان خود برگزیده است : ” کلام و تصویر ” 

مبادی سواد بصری

A Primer of Visual Literacy

تالیف : دُنیس اِ . دُندیس

Donis A. Dondis

فهرست مطالب :

یادداشت مترجم

پیشگفتار

۱- خصوصیت و محتوای سواد بصری

دوگانگی کاذب : هنر زیبا و هنر کاربردی

تاثیر عکس

معرفت بصری و کلام

سواد بصری

رهیابی برای سواد بصری

بعضی از خصوصیات پیامهای بصری

تمرین

۲- ترکیب بندی : راهنماییهای دستوری برای سواد بصری

دریافت حسی و ارتباط بصری

تعادل

فشار

طراز کردن و برجسته ساختن

امتیاز پائین سمت چپ

چند مثال

جاذبه و جمع شدن

مثبت و منفی

تمرین

۳- عناصر اولیه در ارتباط بصری

نقطه

خط

شکل

جهت

رنگمایه

رنگ

بافت

مقیاس

بُعد سوم

حرکت

تمرین

۴- تشریح پیام بصری

شیوه شبیه سازی

شیوه رمز یا سمبولیسم

شیوه انتزاعی

روابط متقابل سه نوع

تمرین

۵- جنبش و تحرک در کنتراست

کنتراست و هماهنگی

نقش کنتراست در عمل دیدن

نقش کنتراست در ترکیب بندی

کنتراست در رنگمایه

کنتراست در رنگ

کنتراست در شکل

کنتراست در اندازه

تمرین

۶- فنون بصری : برنامه هایی برای ارتباط بصری

پیام و اسلوب کار

آگاهی بصری در عمل

فنون ارتباط بصری

متعادل-ناپایدار

متقارن-نامتقارن

منظم-نامنظم

ساده-بغرنج

وحدت-پراکندگی

صرفه جویانه – پر نقشی

مختصرگیری – مبالغه

قابلیت پیش بینی – ارتجال

پرتحرک – آرام

تلویح – بی پردگی

بی طرفی – تاکید

شفافیت – ماتی

یکدستی – تنوع

مطابقت با واقع – انحراف از واقع

تخت – سه ُبعدی

تک عنصری – چند عنصری

ترادفی – درهم

واضح – محو

تکرار – سست پیوندی

تمرین

۷- برآمدن سبک بصری

سبک

سبک پریمیتیو یا بَدَوی

سبک اکسپرسیونیسم

سبک کلاسیک

سبک تجملی

سبک فونکسیونل یا کارویژه گر

تمرین

۸- هنرهای بصری : کار ویژه و پیام

پاره ای از جوانب عام ارتباط بصری

پیکرتراشی

معماری

نقاشی

ایلوستراسیون یا مصور ساختن

طراحی گرافیک

صنایع دستی

طراحی صنعتی

عکاسی

سینما

تلویزیون

۹- سواد بصری : برای چه و چگونه ؟

کتابشناسی

مبادی سواد بصری - A Primer of Visual Literacy
مبادی سواد بصری – www.sanix.org

*دو شیوه عمده و بسیار مهمی که انسان ها برای ایجاد ارتباط میان خود برگزیده اند :

*کلام و تصویر

* آموختن اصول و عناصر اولیه بصری

*یادگیری زبان تصویر

*درست دیدن و درست استفاده کردن از تصویر و پیامهای بصری

*خلق یک اثر هنری نتیجه تفکر و تعقلی بس منضبط و دقیق است و از اصول و فنون معینی پیروی می کند که

پس از آزمودنهای بسیار به ثمر می رسد .

*در دورانی که اخبار و پیامهای مختلف تصویری در سطح جهان انتقال و گسترش روزافزونی دارد ,
اهمیت تصویر و درک و دریافت آگاهانه آن به صورت
عکس , نقاشی , طرح , فیلم سینمایی و تلویزیونی ,
روز به روز بیشتر می شود.

ترجمه : مسعود سپهر

این اثر ناب , ترجمه های دیگری نیز دارد . 

الفبای معماری – Architecture A-Z

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن