آموزش مفاهیم معماری

استادان معماری و ۱۰ استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است

استادان معماری برای ما همانند افقی نو هستند که از طریق آنها ما برای اولین بار وسعت عمیق معماری را درک خواهیم کرد. آنها آموزندگان و راهنمایان ما هستند اما…

بسیاری از استادان غیرقابل پیش بینی، غیر منتظره و عجیبند! با ما همراه باشید تا این استادان را بشناسیم.

استادان سروقتی

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
استادان معماری – اساتید سروقتی

استاد: بروبیرون، تو دیر آمدی!

دانشجو : من فقط یک ثانیه دیر کردم.

استادان پاورپوینتی

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
اساتید پاورپوینتی

استاد: چگونه برای متقاعد کردن هیئت علمی پاورپوینت های بهتری تهیه کنیم

استادان نابلد

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
استادان معماری – اساتید نابلد

دانشجو: بعد از یک ستون میخوایم یک لوله اضافه کنیم، چطوری باید این کار انجام داد؟

استاد: سوال خوبیه، ولی … اه … در درس بعدی توضیح میدم!

استادان سوالی

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
اساتید سوالی

استاد: خوب حالاااا کی میتونه مشخصه های آرت دکو را توضیح بده؟

دانشجویان:

من نه

من نه

من نه

استادان مفهومی

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
استادان معماری – اساتید مفهومی

استاد: طراحی مقوله ای فراتر از ساختمان ها و مصالح است. بیشتر مانند راه یافتن به قلب ساکنین است!

دانشجو: ببین چه حسی گرفته!

استادان دوستانه

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
اساتید دوستانه

استاد: بذارید اول این چای را بنوشیم بعد راجع به طراحی شما صحبت کنیم.

دانشجو: چه باحاله

استادان پیگیر

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
استادان معماری – اساتید پیگیر

استاد: طرح شما باید نشاط آور باشه و …

دانشجو: متوجه شدم استاد، میتونیم دیگه بریم نزدیکه نیمه شبه!

استادان دیکشنری

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
اساتید دیکشنری

استاد: طراحی شما میباید شامل مولفه های زیر باشد.

عملی بوده، ضروریات محیط در نظر گرفته شده باشد، دقیق و الهام بخش باشد و ….

دانشجو: چی گفت؟

استادان دلداری دهنده

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
استادان معماری – اساتید دلداری دهنده

دانشجو: مغازه لوازم التحریری بسته بود، من نتونستم وسایلی که میخوام تهیه کنم

استاد: ناراحت نباش! جلسه بعد با خودت بیار

استادان ترسناک

استادان معماری و 10 استادی که هر دانشجویی تجربه کرده است
اساتید ترسناک

استاد: این چه طراحی مزخرفیه که انجام دادی!

 

منبع
archdaily
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن