طرح چهار کارشناسی

مجتمع تجاری تفریحی - مهدی یوسفی - تصویر شاخص

مجتمع تجاری تفریحی – مهدی یوسفی

آقای مهدی یوسفی جهت بحث و تبادل نظر راجع به طرح فوق، نحوه ارائه در سایت، داوری و مسائل دیگر میتوانید در سایت سیب ایران ثبت نام کرده و در…
فرودگاه مرجان - مرجان مهرمنش - تصویر شاخص

فرودگاه مرجان – مرجان مهرمنش

خانم مرجان مهرمنش به نام معمار هستی فرودگاه مرجان در سایت فرودگاه جزیره کیش طراحی شده است و در طراحی این فرودگاه در نظر بوده به سنگ های مرجان و…
طراحی مسکن - فائزه عزیزی - تصویر شاخص

طراحی مسکن – فائزه عزیزی

خانم فائزه عزیزی موضوع طراحی در این ترم مسکن است که به خواسته ی کار فرما با یک خیاط خانه برای مادر خانواده و یک سوییت برای پسر خانواده ادغام…
بیمارستان سلامت - کامیاب مظاهری - تصویر شاخص

بیمارستان سلامت – کامیاب مظاهری

آقای کامیاب مظاهری جهت بحث و تبادل نظر راجع به طرح فوق، نحوه ارائه در سایت، داوری و مسائل دیگر میتوانید در سایت سیب ایران ثبت نام کرده و در…
بیمارستان - عطیه رئیسی - تصویر شاخص

بیمارستان – عطیه رئیسی

خانم عطیه رئیسی columningfloor -1floor 2floor -2floor1floor3floor4graond floorsyteجهت بحث و تبادل نظر راجع به طرح فوق، نحوه ارائه در سایت، داوری و مسائل دیگر میتوانید در سایت سیب ایران ثبت…
مجموعه گردشگری - آرزو حیدری - تصویر شاخص

مجموعه گردشگری – آرزو حیدری

خانم آرزو حیدری باتوجه به محل قرار گیری زمین پروژه و نیاز ها ی منطقه، مجموعه گردشگری در قالب پروژه ای چند منظوره در سایت چیتگر طراحی شد که کانسپت…
فهرست