طرح پنج کارشناسی

مجتمع مسکونی - محمد مهدی هوشیارمنش - تصویر شاخص

مجتمع مسکونی – محمد مهدی هوشیارمنش

آقای محمد مهدی هوشیارمنش جهت بحث و تبادل نظر راجع به طرح فوق، نحوه ارائه در سایت، داوری و مسائل دیگر میتوانید در سایت سیب ایران ثبت نام کرده و…
مجتمع مسکونی - حسین پیوکانی - تصویر شاخص

مجتمع مسکونی – حسین پیوکانی

آقای حسین پیوکانی به نام خدا طرح ۵ معماری طراحی مجتمع مسکونی سایت: مشهد چهارراه ششصد دستگاه ایده: به سبب قرار گرفتن سایت در نبش چهارراه ششصد دستگاه سمت بلوار…
مجتمع ادغام پناهندگان با رویکرد معماری پایدار و فضا گسترش پذیر متناسب با رویکرد اجتماعی و فرھنگی - بهنام قربانی برزگر - تصویر شاخص

مجتمع ادغام پناهندگان با رویکرد معماری پایدار و فضا گسترش پذیر متناسب با رویکرد اجتماعی و فرھنگی – بهنام قربانی برزگر

آقای بهنام قربانی برزگر موضوع طرح : Refugee Co-Living Complex مجتمع ادغام پناهندگان رویکرد : رویکرد معماری پایدار و فضا گسترش پذیر  متناسب با رویکرد اجتماعی و فرهنگی  مقدمه :…
مرکز هنرهای بصری - آی ناز فضل فرهادی - تصویر شاخص

مرکز هنرهای بصری – آی ناز فضل فرهادی

خانم آی ناز فضل فرهادی مرکز هنرهای بصری با توجه به کانتکست  و همچنین پتانسیل های فرهنگی، هنری و آموزشی منطقه مورد نظر که در مجاورت موزه هنرهای معاصر، موزه…
فهرست