طرح پنج کارشناسی

مجتمع مسکونی - محمد مهدی هوشیارمنش - تصویر شاخص

مجتمع مسکونی – محمد مهدی هوشیارمنش

آقای محمد مهدی هوشیارمنشدانلود شیت در حجم اصلیجهت بحث و تبادل نظر راجع به طرح فوق، نحوه ارائه در سایت، داوری و مسائل دیگر میتوانید در سایت سیب ایران ثبت…
طراحی فضای جمعی دوستدار کودک - محمد آزاد - تصویر شاخص

طراحی فضای جمعی دوستدار کودک – محمد آزاد

آقای محمد آزاددانلود شیت در حجم اصلی طراحی فضای جمعی با رویکرد دوستدار کودک   شهرها و محیط شهری، علاوه بر بزرگسالان، مخاطبان خردسال وتیز بینی دارد که بسیار بیشتر،…
مجتمع مسکونی - حسین پیوکانی - تصویر شاخص

مجتمع مسکونی – حسین پیوکانی

آقای حسین پیوکانیدانلود شیت در حجم اصلی به نام خدا طرح ۵ معماری طراحی مجتمع مسکونی سایت: مشهد چهارراه ششصد دستگاه ایده: به سبب قرار گرفتن سایت در نبش چهارراه…
مجتمع ادغام پناهندگان با رویکرد معماری پایدار و فضا گسترش پذیر متناسب با رویکرد اجتماعی و فرھنگی - بهنام قربانی برزگر - تصویر شاخص

مجتمع ادغام پناهندگان با رویکرد معماری پایدار و فضا گسترش پذیر متناسب با رویکرد اجتماعی و فرھنگی – بهنام قربانی برزگر

آقای بهنام قربانی برزگردانلود شیت در حجم اصلیدریافت فایل توضیحات تصویری به صورت pdf موضوع طرح : Refugee Co-Living Complex مجتمع ادغام پناهندگان رویکرد : رویکرد معماری پایدار و فضا…
مرکز هنرهای بصری - آی ناز فضل فرهادی - تصویر شاخص

مرکز هنرهای بصری – آی ناز فضل فرهادی

خانم آی ناز فضل فرهادیدانلود شیت در حجم اصلی مرکز هنرهای بصری با توجه به کانتکست  و همچنین پتانسیل های فرهنگی، هنری و آموزشی منطقه مورد نظر که در مجاورت…
فهرست