آموزش مفاهیم معماری

هشت شغل جایگزین برای معماران

هشت شغل جایگزین برای معماران

پس از طراحی نیاز به کمی استراحت دارید؟ هشت شغل جایگزین برای معماران بعنوان انتخاب های جدید وجود دارد . جالب است بدانید که معماران به دلیل مهارت‌هایی مثل یافتن راه‌حل‌های…

ده شخصیت رفتاری دانشجویان معماری

آرک دیلی طی یک مقاله جذاب بیان داشته که دانشجویان معماری به ده شخصیت مختلف ولی دوست داشتنی تقسیم می شوند که هر یک از این شخصیت ها را با…
فهرست