معماری اقلیمی و برندگان سال ۲۰۱۹ موسسه ۲A

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 - سانیکث

جایزه معماری ۲A به منظور ادای احترام به معمار زنده یا معمارانی که معماری و آثار هنری آنان ترکیبی از آن خصوصیات توانایی، بینش، شجاعت و فداکاری است، تحت رهبری احمد زهادی، که رئیس کمیته سازماندهی و همچنین یک محقق معماری ۲ACAA است داده میشود. این موسه تلاش میکند تا چشم انداز اقلیمی را بدست آورده و به معماری و معمارانی احترام بگذارد که با استفاده از هنر معماری ممکن است کمک های منظم و قابل توجهی در نژاد بشر و محیط زیست داشته باشد.

جایزه معماری ۲A 2019  به دنبال شناخت و ترویج مفاهیم معماری در زمینه های توسعه اجتماعی، طراحی معاصر، حفاظت از منطقه، حفاظت از محیط زیست، ارج نهادن به معماری اقلیمی و همچنین طراحی چشم انداز است. ۲ACAA 2019 شخصی را معرفی مینماید که بخش قابل توجهی از اثر او تأثیر طولانی مدت در معماری دارد.

برندگان جایزه معماری اقلیمی

جایزه معماری آفریقا

First – Public
.Architect 3RW arkitekter
(Project: Sabou School (Sabou, Burkina Faso

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -3

جایزه اول

معمار: ۳RW arkitekter

پروژه: مدرسه صبو (Sabou ، Burkina Faso) بورکینا فاسو

Second-Public
.Architect: Felix Holland – Studio FH Architects Ltd
(Project: Gahinga Batwa Centre (Gahinga, Uganda)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -2

جایزه دوم

معمار: Felix Holland – Studio FH Architects Ltd.

پروژه: Gahinga Batwa Center (گاهینگا ، اوگاندا)

Third-Public
.Architect: Felix Holland – Studio FH Architects Ltd
(Project: Ross Langdon Health Education Center (Rakai, Uganda)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -1

جایزه سوم

معمار: Felix Holland – Studio FH Architects Ltd.

پروژه: مرکز آموزش بهداشت راس لنگدون (راکایی ، اوگاندا)

جایزه معماری اقلیمی آمریکای جنوبی و مرکزی

First – Future Projects
Architect:Juan Pablo Lopez
(Project: Perdida (Cerro Largo, Uruguay

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -6

جایزه اول – پروژه های آینده

معمار: خوان پابلو لوپز

پروژه: گمشده (سررو لارگو ، اروگوئه)

First – Urban projects
(Architect: Julio Gaeta – (Gaeta-Springall Architects
(Project: Urban Forest – Linear Park Ferrocarril De Cuernavaca (Ciudad de México, MX

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -5

جایزه اول – پروژه های شهری

معمار: جولیو گاتا – (معماران Gaeta-Springall)

پروژه: جنگل شهری – پارک راه آهن خطی Cuernavaca (شهر مکزیک ، MX)

First – Residential
Architect: Laurent Troost, Raquel Brasil dos Reis
(Project: Casa Campinarana (Amazonas, Brazil

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -4

جایزه اول – مسکونی

معمار: Laurent Troost ، Raquel Brasil dos Reis

پروژه: خانه Campinarana (آمازوناس ، برزیل)

جایزه معماری آمریکای شمالی

Second – Residential
Architect: Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
Project: Jalatlaco House (Oaxaca, Mexico)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -9

جایزه دوم – مسکونی

معمار: کارگاه | مائوریسیو روچا + گابریلا کارلیو |

پروژه: خانه جلالکو (اواکساکا ، مکزیک)

First – Public
Architect:Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
Project: Criminal courts for the oral trials in Pátzcuaro (Michoacan, Mexico)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -8

جایزه اول – عمومی

معمار: کارگاه | مائوریسیو روچا + گابریلا کارلیو |

پروژه: دادگاههای کیفری برای محاکمات شفاهی در Pátzcuaro (میکوآکان ، مکزیک)

Second – Public
Architect: Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
Project: Community development center Los Chocolates(Morelos, Mexico)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -7

جایزه دوم – عمومی

معمار: کارگاه | مائوریسیو روچا + گابریلا کارلیو |

پروژه: مرکز توسعه جامعه Los Chocolates (مورلوس ، مکزیک)

First – Old & New
Architect: Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
Project: Deans Building School of Commercial Banking ( Mexico City, Mexico)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -13

جایزه اول – قدیم و جدید

معمار: کارگاه | مائوریسیو روچا + گابریلا کارلیو |

پروژه: Deans Building School of Banking Commercial (مکزیکو سیتی ، مکزیک)

Second – Old & New
Architect:Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
Project: Academic and Cultural Center of San Pablo (Oaxaca, Mexico)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -12

جایزه دوم – قدیم و جدید

معمار: کارگاه | مائوریسیو روچا + گابریلا کارلیو |

پروژه: مرکز علمی و فرهنگی سن پابلو (اواکساکا ، مکزیک)

First – Urban projects
Architect: Affleck de la Riva Architects
Project: Square des Frères-Charon (Montreal, Canada)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -11

جایزه اول – پروژه های شهری

معمار: Affleck de la Riva Architects

پروژه: Square des Frères-Charon (مونترال ، کانادا)

First – Residential
Architect: Taller | Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo
Project: Iturbide Studio ( Mexico City, Mexico)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -10

جایزه اول – مسکونی

معمار: کارگاه | مائوریسیو روچا + گابریلا کارلیو |

پروژه: استودیوی Iturbide (مکزیکو سیتی ، مکزیک)

جایزه معماری اقلیمی آسیا

First – Residential-Apartment
Architect: Saman Motamedi , Faranak Farzaneh
Project: Earth II Residential Complex (Tehran, Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -16

جایزه اول – آپارتمان مسکونی

معمار: سامان معتمدی ، فرانک فرزانه

پروژه: مجتمع مسکونی زمین II (تهران ، ایران)

Second – Residential-Apartment
Architect: Suhasini Ayer
Project: Humanscapes Habitat (Auroville, India)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -15

جایزه دوم – آپارتمان مسکونی

معمار: سوشاسینی آیر

پروژه: Habitatcapes Habitat (Auroville، هند)

First – Commercial
Architect: Arash Nasirimoslem , Ensieh Khamseh , Alireza Tahmouresi
Project: Tehranpars Showroom 2 (Tehran, Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -14

جایزه اول – تجاری

معمار: آرش نصیری مسلم ، انسیه خمسه ، علیرضا طهمورثی

پروژه: نمایشگاه تهران پارس (تهران ، ایران)

Second – Urban projects
Architect: Soumitro Ghosh –(Mathew and Ghosh Architects)
Project: NMMB (Bangalore, India)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -19

جایزه دوم – پروژه های شهری

معمار: سومیترو قوش – (معماران ماتئو و غوش)

پروژه: NMMB (بنگلور ، هند)

First – Residential- Villa
Architect: Kotoaki Asano – (KOTOAKI ASANO Architect & Associates)
Project: Gradation in the Forest (Nagano, Japan)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -18

جایزه اول – ویلای مسکونی

معمار: Kotoaki Asano – (معمار و همکاران KOTOAKI ASANO)

پروژه: Gradation in the Forest (ناگانو ، ژاپن)

Second – Residential- Villa
Architect: Manh Nguyen – MIA Design Studio
Project: Wyndham Garden Phu Quoc ( Phu Quoc Island, Vietnam)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -17

جایزه دوم – ویلای مسکونی

معمار: منه نگوین – استودیوی طراحی MIA

پروژه: Wyndham Garden Phu Quoc (جزیره Phu Quoc ، ویتنام)

First – Old & New
Architect: Soumitro Ghosh
Project: Rbanms School Extension (Bangalore, India)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -22

جایزه اول – قدیم و جدید

معمار: سومیترا قوش

پروژه: مدرسه Rbanms (بنگلور ، هند)

Second – Old & New
Architect: Nima Mirzamohammadi, Taban Khodaie, Nima Houshiarkhah
Project: MAYA villa (Rudehen, IRAN)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -21

جایزه دوم – قدیم و جدید

معمار: نیما میرزا محمدی ، تابان خدائی ، نیما هوشیارخواه

پروژه: ویلای MAYA (رودهن ، ایران)

First- Urban projects
Architect: Maryam Yousefi, Morteza Adib
Project: The Space in Between, Landscape Architecture of Bamland recreational and commercial Complex ( Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -20

جایزه اول – پروژه های شهری

معمار: مریم یوسفی ، مرتضی ادیب

پروژه: معماری چشم انداز مجتمع تفریحی و تجاری باملند (ایران)

Third – Future Projects
Architect: Ahmad Saffar
Project: Hayat Khaneh (Shushtar, Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -25

جایزه سوم – پروژه های آینده

معمار: احمد صفار

پروژه: حیات خانه (شوشتر ، ایران)

First – Interior
Architect: Amir Hossein Ashari
Project: Upcycle Café ( Ferdowsi Café )-(Shiraz, Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -24

جایزه اول – طراحی داخلی

معمار: امیرحسین عشری

پروژه: کافی نت (کافه فردوسی) – (شیراز ، ایران)

Second – Interior
Architect: Shahab Mirzaean, Ehsan Naderi
Project: Tosan Tajhiz Factory (Pardis, Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -23

جایزه دوم – طراحی داخلی

معمار: شهاب میرزایان ، احسان نادری

پروژه: کارخانه توسن تجهیز (پردیس ، ایران)

First – Future Projects
Architect: Ruhollah Rasooli, Faezeh Arefnazari
Project: The Forgotten (Isfahan, Iran)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -27

جایزه اول – پروژه های آینده

معمار: روح الله رسولی ، فائزه عارف نظری

پروژه: فراموش شده (اصفهان ، ایران)

Second – Future Projects
Architect: Chen Jian – (GOA)
Project: Urban Life Exhibition Hall ( Shaanxi, China)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -26

جایزه دوم – پروژه های آینده

معمار: چن جی یان- (گوا)

پروژه: سالن نمایشگاه زندگی شهری (شانشی ، چین)

جایزه معماری اروپا

First – Residential
Architect: Fernando Rodriguez & Pablo Oriol
Project: Elcano (Madrid, Spain)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -30

جایزه اول – مسکونی

معمار: فرناندو رودریگز و پابلو اوریول

پروژه: الکانو (مادرید ، اسپانیا)

First – Public
Architect: Michel Benjamin
Project: New Services for Boaters on the Port of Cannes (Cannes, France)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -29

جایزه اول – عمومی

معمار: Michel Benjamin

پروژه: خدمات جدید Boater در بندر کن (کن ، فرانسه)

Second – Public
Architect: Dietger Wissounig
Project: Health Care Facility Josefhof (Graz, Austria)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -28

جایزه دوم – عمومی

معمار: Dietger Wissounig

پروژه: تسهیلات مراقبت های بهداشتی Josefshof (گراس ، اتریش)

Second – Old & New
Architect: Vora Arquitectura
Project: Spain Central Bank Logistics Yard (Madrid, Spain)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -33

جایزه دوم – قدیم و جدید

معمار: Vora Arquitectura

پروژه: یارد تدارکات بانک مرکزی اسپانیا (مادرید ، اسپانیا)

First – Urban projects
Architect: 3RW arkitekter and Smedsvig Landskapsarkitekter
Project: 22 July Temporary Memorial in Oslo (Oslo, Norway)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -32

جایزه اول – پروژه های شهری

معمار: معماران ۳RW و معماران منظر Smedsvig

پروژه: یادبود موقت ۲۲ ژوئیه در اسلو (اسلو ، نروژ)

First- Residential
Architect:Fábio Neves
Project: Pátio do Meco (Sesimbra, Portugal)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -31

جایزه اول – مسکونی

معمار: Fábio Neves

پروژه: پاسیو دو مکو (Sesimbra ، پرتغال)

Honorable Mention – Future Projects
Architect: Ali Önalp -( WE’re)
Project: The Plug-In (Riga, Latvia)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -37

طرح ویژه – پروژه های آینده

معمار: Ali Önalp – (ما هستیم)

پروژه: افزونه (ریگا ، لتونی)

First – Interior Architecture
Architect: Vora Arquitectura
Project: Can Rosés TemporarySchool (Barcelona)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -36

جایزه اول – معماری داخلی

معمار: Vora Arquitectura

پروژه: Can Rosés TemporarySchool (بارسلونا)

First – Old & New
Architect: Mariano Martín
Project: LH135 . Restoration of existing office building in Madrid (Madrid, Spain)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -35

جایزه اول – قدیم و جدید

معمار: ماریانو مارتین

پروژه: LH135. مرمت ساختمان اداری موجود در مادرید (مادرید ، اسپانیا)

Second – Old & New
Architect: GROUP A
Project: Station renovation Metro Oostlijn, Amsterdam (Amsterdam,Netherlands)

معماری اقلیمی و برندگان سال 2019 -34

جایزه دوم – قدیم و جدید

معمار: GROUP A

پروژه: نوسازی ایستگاه مترو اوستلیجن ، آمستردام (آمستردام ، هلند)

منبع مقاله معماری اقلیمی و برندگان سال ۲۰۱۹ موسسه ۲A

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار × سه =

فهرست