فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن - سانیکث

قلمرو معماری همیشه بین جهان هنری و عقلانی در نوسان است. در طی مطالعات معماری، به ندرت از یک متدولوژی خاص استفاده میشود که با استفاده از آن بتوانیم به یک پروژه نزدیک شویم، در نتیجه نتایج و روشهای متنوعی را ایجاد خواهیم کرد. با این حال، برای اینکه ما بتوانیم جایگاه شخصی خود را کشف کنیم، باید به منطق و فلسفه پیشکسوتان بزرگی که پیش از ما بر معماری تأثیر گذار بودند نگاه کنیم. لو کوربوزیه ، میس وان در روهه ، فرانک لوید رایت و لوئیز کان چهار تن از برجسته ترین معماران تا به امروز هستند. در ادامه بخوانید تا درباره روند خلاقانه این چهار رهبر دوره مدرن بیشتر بدانید و اینکه چرا پروژه ها و عملکرد های آنها هنوز هم در دوران مدرن ما تأثیرگذار است.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن

لوکوربوزیه و برنامه او

لو کوربوزیه، شاید مشهورترین معمار مدرنیست، یک بار گفت: “یک خانه وسیله ای برای زندگی در آن است”. معمار هنگام شروع فرایند خلاقیت خود، رویکردی بسیار علمی و منطقی داشت. بدون تأثیر قبلی از آموزه های زمان خود، معمار خود آموخته همیشه با روشی مشابه شروع میکرد: وی برنامه خود را در پروژه بازتاب میداد.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -2

این معمار سوئیسی فرانسوی معتقد بود که “برای ایجاد معماری، قانونی لازم است و آن قانون چه بود؟ عملکرد و موضوع. در حقیقت کوربوزیه سعی در تعریف و مشخص نمودن چیزی کرد که از آن به نام ارگان ها نام برد، یا کارکرد موضوع. سرانجام با کنار هم گذاشتن اینها طرح یا پلن پدید آمد.

علاوه بر این، روند او در اینجا متوقف نشده است. او همچنین گردش و ساختار را به عنوان عناصر تعیین کرد. سایت، به گفته وی، بخشی از کل برنامه بود. کوربوزیه همیشه استدلال منطقی خود را با تشخیص ۳ موجودیت اصلی ارگان ها ، ساختار و گردش آغاز میکرد.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -3

بعداً با معرفی ۵ نکته مشهور معماری، استدلال معمار به شدت افزایش یافت. لو کوربوزیه گفت: “زندگی مدرن طرحی جدید را طلب می کند و منتظر طرحی نو است.” دیوارهای حمال کنار گذاشته شد و پیلوت جایگزین آن گردید و طبقه همکف و چشم انداز را آزاد کردند. این حرکت، انعطاف پذیری بالایی را در فضای داخلی ایجاد میکند و گزینه هایی بی پایان برای ترکیب فضا، و در نتیجه پوشش ارائه میدهد. یک باغ بام جایگزین فضای به اصطلاح گمشده در سطح زمین شد. سرانجام، همچنین به دلیل رهایی از دیوارهای پشتی، پنجره های روی نما گسترده تر شده و به صورت افقی بزرگ میشوند و نور روز فراوان را به درون راه میدهند. به گفته لو کوربوزیه، “نور باعث ایجاد یک محیط و احساس یک مکان و همچنین بیان ساختار میشود.”

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -4

میس ون در روهه و جستجوی مداوم حقیقت

لودویگ میس ون در روهه بر توده ها تأثیر گذاشت. این معمار آلمانی-آمریکایی زندگی مثمر ثمر و درازی داشت که در آن توانست  عقاید و معماری خود را تجربه کند. او حداقل ۵ بار رویکرد طراحی خود را در طول حرفه خود تغییر داد و در نتیجه انواع مختلفی از معماری حاصل شد. در حالی که وی در سنین جوانی با دفاع از استاندارد سازی شروع به کار کرد، دوره های مینیمالیسم، دوران تمجید از موضوع را به عنوان هسته اصلی پروژه معماری طی کرد و با روشی بسیار معنوی و فلسفی به پایان رساند. تنها قوام، جستجوی مداوم او برای سوال یا مشکل زمان خود است. او همیشه در تلاش بود تا مشکلات فعلی را برطرف سازد و راه حل هایی را که او از آن به عنوان واقعیت عصر یاد میکرد، پیدا کند. این معمار میگوید: “معماری اراده یک دوره است که به فضا ترجمه شده است.” این تغییر بی امان در بازتاب افکار او ریشه در تلاش بی پایان او برای حقیقت دارد. زمان ها تغییر کردند، مسائل تغییر کردند و سؤال از معمار تغییر کرد. برای کهنه کاری چون او، پاسخ به مشکلات در دوره های زمانی میتواند از طریق معماری حاصل شود.

میس ون در روهه با از بین بردن حواشی معماری به خالص ترین شکل آن دست یافت و از دور، تصویر متنی بزرگتر را مشاهده کرد. او اگرچه بسیار منطقی بود، اما تأیید کرد که این موضوع یک مفهوم فلسفی است و به متن زمان بندی مربوط میشود. وی گفت: “این یک دستاورد معماری نیست که باعث می شود ساختارهای دوره های اولیه به نظر ما بسیار پراهمیت باشد ، بلکه این شرایط را دارد، این معابد قدیمی، قلعه های های رومی و حتی کلیسا های جامع قرون وسطا آثار شخصیت های مجرد نیستند بلکه آفرینش هایی از تمام دوره ها هستند. “

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -6

معماری از طریق یک کل حاصل میشود و نه تنها از طریق یک برنامه، به این معنی که ساختار و شکل قطعات متصل به هم هستند. سرانجام، رویکرد نظری او در مورد پیوند دادن عناصر این ترکیب بود: “معماری وقتی شروع میشود که دو آجر را به دقت کنار هم بگذارید و اینگونه آغاز میشود: “اصالت فرم، ارزش عملکرد، جوهر مواد.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -7

فرانک لوید رایت و ادغام فضا-زمان

فرانک لوید رایت با مصاحبه ای با مایک والاس در سال ۱۹۵۷ ، دیدگاه خود را توضیح داد و اظهار داشت: “جواب در درون خود شما است. در ذات چیزی که خود شما نماینده آن هستید. و عیسی آن را گفت، من فکر می کنم وقتی گفت، پادشاهی خدا در درون شما است. به همین دلیل معماری نهفته است، جایی که بشریت نهفته است، جایی که آینده ما در آن نهفته است”.

معماری ارگانیک برای اولین بار با او معرفی شد. برگرفته از دنیای طبیعی، این یک تفسیر مجدد بود و نه تقلیدی از طریق به دست آوردن منطقی که فضای طبیعی را در پی داشت.

به گفته این معمار، معماری ارگانیک ساختاری است که عقلانیت خاصی در پشت توسعه آن دارد و به فضا و زمان آن متصل است. دقیقاً مانند یک سیستم، تمام قسمت های خود را به یکدیگر متصل کرده است، به عبارت دیگر ساختمان و سایت موجوداتی متقاطع با یک پیوستگی ناگسستنی فضایی هستند که تنها حذف یک موجودیت از ترکیب، میتواند باعث فروپاشی آن شود.

برای کسی که “به خدا ایمان داشته باشد، اما آن را طبیعت میگوید” ، معماری باید درست مانند یک ارگانیسم زنده در سایت خود ادغام شود و یک ساختمان نیز باید در محیط خود ادغام شود، هر دوره ای که باشد، برای آنکه راحت باشد، برای انسان که فضا را اشغال میکند. این تنها با ایجاد پیوند با سایت قابل دستیابی است.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -9

روش خلاق رایت اساساً یک رویکرد ارگانیک برای هر پروژه را دیکته میکند. “یک برنامه خوب آغاز و پایان است زیرا هر برنامه خوب ارگانیک است. این بدان معنی است که توسعه آن از همه جهات اجتناب ناپذیر است “، به این معنی که هیچ فرآیندی خارج از معماری ارگانیک وجود ندارد. بنابراین، ساختمان مانند یک ارگانیسم از بخشی از محیط زیست عمل میکند، که تنها در شرایط خاصی وجود دارد و نمیتوان آن را از بین برد یا مجدداً در هر جای دیگری آن را بنا کرد.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -10

لوئیس کان و ارزش معنوی

لوئیس کان پس از توجه به مسیر دانشگاهی و تحقیقات بیشتر زندگی خود، فعالیت خود را نسبتاً دیر شروع کرد. تحصیلات اولیه وی در زمینه معماری توسط یک استاد فرانسوی دیکته شد که وی را قادر ساخت تا به مفاهیم هنری Beaux تسلط یابد. تربیت معماری وی او را ترغیب کرد تا از تاریخ الهام پذیرد. در حالی که برخی او را آخرین مدرنیست ها میدانند، برخی دیگر او را اولین پست مدرن میدانند. با این وجود، کان دوباره به تفسیر گذشته پرداخت و آن را کپی نکرد.

روش کان شامل ساخت نتیجه گیری برای پیشنهاد معماری جدید است که بر اساس آموزه های گذشته “معقول” به نظر میرسد. او همیشه از مواد به همان شکلی که هست و به همان اندازه صادقانه استفاده میکرد. معمار همیشه با یک مربع به عنوان پایه ای برای خلق مفهومی خود شروع میکرد. وی توضیح داد: “من از مربع برای شروع راه حل های خود استفاده میکنم زیرا واقعاً این شکل انتخابی غیرقابل اجتناب است. در جریان توسعه، من به دنبال نیروهایی میگردم که میدان را خراب کنند … “. بنابراین ، روند معماری او توسط میدان آغاز شد و وقتی که شک داشت نیز توانست دوباره خلاقیت خود را فعال کند.

در حقیقت ، دوره پیشرفت لوئیس کان میتواند با انتخاب فرم ساده، یک ماده معتبر، یک جانشینی روش شناختی از فضا ها و مدل سازی با نور طبیعی ترجمه شود. به منظور تولید فضاهایی با خصوصیات بسیار خاص، کان سیستمهای معماری را معرفی کرد، حجم هایی در مرکز ترکیب. سرانجام، برای کان، معماری ترکیبی از عناصر ساده است که با هم واکنش نشان میدهند و از طریق بازتاب نور آنها موجودیت میابند.

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -12

از سوی دیگر ، کان توضیح داد که اتاق “آغاز معماری است. این مکان ذهن است. شما در اتاق با ابعاد، ساختار آن، نور آن، به شخصیت او، هاله معنوی آن پاسخ میدهید و میدانید هرچه انسان پیشنهاد و ایجاد میکند زندگی میشود. ساختار یک اتاق باید در خود اتاق مشهود باشد. من معتقدم ساختار الهام بخش است. یک اتاق مربع برای خواندن، این مربع درخواست نور میکند. انتظار میرود ورودی نور از بالا یا از چهار طرف آن به عنوان پنجره یا ورودی باشد. “این ارزش معنوی فضا که به نظر میرسید در رویکرد کان وجود داشته باشد تعیین کننده مواد مورد استفاده، دهانه های ایجاد شده، رنگ های انتخاب شده، فاصله بین عناصر، نسبت و غیره است. این یک سوال در مورد ارزش و کیفیت عملکرد بود.

مطلب پیشنهادی: ۹ معمار برجسته مشهور که دارای مدرک معماری نبودند

فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن -13

منبع نوشته فرایند خلاق چهار پیشگام معماری مدرن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

20 + 14 =

فهرست