طراحی موزه هنر معاصر - نوروان طهمازیان - 1

آقای نوروان طهمازیان

طراحی موزه هنر معاصر - نوروان طهمازیان 2

چکیده

هنر آشناترین واژه ای است که در روزگار ما به غریبانه ترین شکلی به حیات خود ادامه می دهد. آشنا، چون هرکس در مورد آن اطلاعی کم یا زیاد و نظری مخصوص دارد؛ و معمولا نیز هرکسی به طریقی و به نوعی  از آن در زندگی خصوصی و اجتماعی خود استفاده می کند. امروزه ساده ترین، بهترین و موثرترین وسیله القای نظریات، ایدئولوژیها و پیامهای سیاسی- اجتماعی و با نفوذترین عامل در تغییر یا ایجاد ارزشها، گرایشهای فردی و اجتماعی و حتی پنهانی ترین لایه های شخصیت فردی چون عشق یا نفرت و همین طور رایج ترین شکل سرگرمی، تفریح و گذران اوقات، نه فقط اوقات فراغت، همان هنر است. هنری که تا این حد و از سطحی ترین تا عمیق ترین لایه های حیات اجتماعی و فردی بشر را زیر سیطره خود دارد، آن چنان غریبانه و ناشناس می زید که گویی کسی را هوای تجدید نظر در حکم محکومیت آن نیست. هنری که می تواند نقشی پیامبرگونه داشته باشد، در قرن بیستم نقش، عملکرد و وظیفه واقعی خود را فراموش کرده و به آلتی تفننی در دست عده ای معدود و فارغ از اندیشه جامعه و حیات بشری بدل شده است. این غربت هنر معلول ناشناخته ماندن آن یا بهتر بگوییم شناخت سطحی از آن در جامعه است .

. موزه های هنری مدرن

موزه های هنری یکسره در گروه هنر در حال تکوین و محیط زیباشناختی زندگی معاصر هستند. از این رو طبیعی است که فعالیتشان خصلتی اساساً معاصر دارند و بازتابنده تنوع جنبش های زیباشناسی و مسائل روز هستند. موزه های مدرن و استکهلم و نیویورک و موزه هنر مدرن شهر پاریس در میان سایرین مکان هایی برای عمل تجربی هستند و به سوی انواع صور هنر از جمله تأتر و موسیقی شمرده اند. موزه های مجسمه سازی که در هوای آزاد دایر می شوند، صورت جدیدی از نمایش هنر معاصر را تشکیل می دهند و در این مورد می توان باغ هنری بیلی اوزار در بیت المقدس و موزه در هوای آزادها گونه در ژاپن را مثال زد.

مطالعات جغرافیایی و اقلیمی

مشخصات کلی اصفهان

استان اصفهان با مساحتی حدود ۱۰۵۹۳۷ کیلومترمربع می‏باشد. این استان که در مرکز ایران واقع شده است از شمال به استان‏های مرکزی، قم و سمنان؛ از جنوب به استان‏های فارس و کهگیلویه‏وبویراحمد؛ از شرق به استان‏های لرستان و چهارمحل‏بختیاری محدود است. براساس آخرین تقسیمات کشور، این استان دارای ۱۷ شهرستان، ۶۰ شهر، ۳۷ بخش و ۱۱۶ دهستان و مرکز آن اصفهان است.

آب و هوای استان اصفهان

در بین شهرهای ایران، اصفهان به داشتن چهار فصل کامل معروف است. عامل دما در تعیین جهت استقرار، تعیین محدوده آسایش اقلیمی، تهیه تقویم، نیاز به سایه و آفتاب و … بسیار مؤثر است.

بر اساس گزارشهای ایستگاه هواشناسی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳، متوسط درجه حرارت در این سال را برابر ۶/۱۶ درجه سانتیگراد نشان می دهد. این در حالی است که حداکثر دمای مطلق در این شهر، ۲/۴۱ درجه سانتیگراد و حداقل دمای مطلق نیز ۸/۹- درجه سانتیگراد بوده است. حداکثر دما در ماههای دی و بهمن بوده است ولی در اکثر ماههای سال شهر اصفهان هوای معتدلی داشته است به طوری که بیشترین متوسط درجه حرارت با مقدار ۹/۲۸ درجه سانتیگراد در تیرماه و کمترین متوسط درجه حرارت با مقدار ۹/۳ درجه سانتیگراد در ماه دی بوده است.

میزان بارش

از نظر بارش بطور کلی شهر اصفهان یکی از شهرهای کم بارش است. ولیکن رودخانه زاینده رود و عبور آن از میان شهر، منابع آب زیرزمینی و پوشش گیاهی اطراف شهر به میزان بسیار در تعدیل اقلیمی شهر مؤثر می‌باشد. میانگین کل بارش سالانه در این ناحیه در دوره آمارگیری حدود ۱۲۵ میلیمتر است. بیشترین مقدار بارش در این ناحیه در دی ماه ۶/۲۲ میلیمتر و کمترین آن در مرداد و شهریور ۲/۰ و صفر میلیمتر است. بارش فصل زمستان ۴۷ درصد، فصل پاییز ۴/۲۹ درصد و بارش فصل بهار ۲۳ درصد بارش سالانه را به خود اختصاص داده‌اند .

وزش باد

وزش بادهای اصفهان شدید و قوی نمی‌باشد زیرا منطقه اصفهان در پناه کوهها واقع شده و شکل ظاهری منطقه به صورتی است که کانالهای مستقیم برای ایجاد بادهای شدید در آن وجود ندارد. جهت اصلی باد در بیشتر فصول سال از طرف جنوب غربی و غرب است و تنها در تابستان از شمال شرقی و شمال می وزد.

تابش خورشید

از آنجایی که کشور ایران و بخصوص شهر اصفهان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در وضعیتی قرار گرفته که از نور خورشید بهره فراوان می‌برد، می‌توان با توجه به زاویه تابش نور خورشید و آب و هوای اصفهان که بخصوص در مناطق حاشیه رودخانه زاینده رود بدلیل رودخانه و درختان از آب و هوای بهتری برخوردار است از امکانات طبیعی این منطقه استفاده نمود. از آنجایی که مقدار تشعشع نور خورشید با توجه به جهات و زوایای مختلف قرارگیری آن نسبت به زمین در طول سال بر روی مقدار انرژی رسیده به سطوح قائم اثر می‌گذارد، از عوامل مؤثر در طراحی اقلیمی می‌باشد. براین اساس با توجه به عرض جغرافیایی اصفهان نمودارهای دریافت انرژی بصورت زیر آمده اند.

 شاهین شهر مکانی مناسب برای انتخاب سایت

طراحی یک فضای شهری و بافت شهری بیش از هر چیز دیگر نیازمند شناخت موقعیت مکانی محل می باشد. از نظر زیبایی،‌ عملکرد، صلابت و استواری استخوان بندی شهر شاهین شهر نیز برجسته ترین شهر اصفهان و جزء معدود شهرهای زیباست.

قدمت شهر، زیبایی و میزان جمعیت آنها جزء عوامل مؤثر در انتخاب سایت در این شهر و طراحی مجموعه می باشد که بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته است.سایت واقع در شاهین شهر خیابان امام خمینی جنب سینما شاهین می باشد.

کانسپت

ساختار کلی از ۳ سازه و یک فضای مابین تشکیل شده است، یک سازه نشانگر معماری تاریخی و دیگری معماری مدرن است. سازه با معماری تاریخی دارای ساختاری مستطیل شکل که این ساختار ۳۸ درجه پیچش است. این پیچش نشانگر ساختار تلفیقی کارایی و زیبایی است که هم مانند سازه های قدیم و درون گرا و پیچیده است.

ساختار مدرن منحنی شکل است با قاعده ی مستطیل همانند سازه قدیمی و دارای ۳۸ درجه چرخش است که باعث هماهنگی و تقارن نسبی بین دو سازه شده است. با ایجاد فضای مابین دو سازه یک فضا ایجاد شده که نشانگر اختلاف هنری بین دو زمان است و در مرکز دو فضای مابین یک ساختار گنبدی شکل دیده میشود که نشانگر هنر به عنوان پلی  برای ارتباط دو دوره است.

روند طرح

کانسپت

ساختار کلی از ۳ سازه و یک فضای مابین تشکیل شده است، یک سازه نشانگر معماری تاریخی و دیگری معماری مدرن است. سازه با معماری تاریخی دارای ساختاری مستطیل شکل که این ساختار ۳۸ درجه پیچش است. این پیچش نشانگر ساختار تلفیقی کارایی و زیبایی است که هم مانند سازه های قدیم و درون گرا و پیچیده است.

ساختار مدرن منحنی شکل است با قاعده ی مستطیل همانند سازه قدیمی و دارای ۳۸ درجه چرخش است که باعث هماهنگی و تقارن نسبی بین دو سازه شده است. با ایجاد فضای مابین دو سازه یک فضا ایجاد شده که نشانگر اختلاف هنری بین دو زمان است و در مرکز دو فضای مابین یک ساختار گنبدی شکل دیده میشود که نشانگر هنر به عنوان پلی  برای ارتباط دو دوره است.

سازه

سازه ی ساختمان دو بخشی است. استراکچر اصلی ساختمان با سازه ی بتنی که فقط بار زنده و مقداری از بار پوسته را تحمل می کند. سازه ی دوم(پوسته) با ستراکچر اصلی فلزی ( خرپایی) که فقط بار خود و عوامل طبیعی را تحمل می کند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

10 + 4 =

فهرست