طراحی مجموعه فرهنگی رفاهی و خدماتی در سایت دانشگاه تربیت مدرس تهران - بابک خدابنده لو - 1

آقای بابک خدابنده لو

طراحی مجموعه فرهنگی رفاهی و خدماتی در سایت دانشگاه تربیت مدرس تهران - بابک خدابنده لو - 2

توضیحات طرح
طرح دو کارشناسی ارشد
موضوع طرح:
طراحی مجموعه فرهنگی، رفاهی و خدماتی در سایت دانشگاه تربیت مدرس تهران
تیر ۸۱۳۹
توضیحات روند طراحی
در این طرح، با توجه به بستر و زمینه طراحی محدودیتهایی برای طراحی وجود داشته است، از جمله مجاورت سایت طراحی
با مسجد دانشگاه و کاربری های فرهنگی و آموزشی اطراف و بخصوص وجود مزار شهدا در محور اصلی دید سایت طرح، از موارد
قابل توجه محسوب می شود، همچنین به علت کمبود مساحت و اختلال در احجام با ارتفاع های متفاوت در محدوده ی طراحی
اضافه کردن حجمی نامتعارف و با ارتفاع زیاد اختلال بصری موجود در سایت را افزایش خواهد داد. لذا در روند طراحی با دو
ایده اصلی کمبود ارتفاع و فرو رفتن در زمین و و استفاده از محورهای با ارزش سایت حائز اهمیت شد، همچنین با توجه به
گذشته معماری سنتی ایران و نگاهی به طراحی ارسن ها و میادین شهری در ادامه روند طراحی از این قابلیت سایت استفاده
شده و سعی در تولید یک حجم خالص به صورت معماری دفنی در سایت و ایجاد تاکید بر محورهای و کاربری های با ارزش
سایت اهمیت پیدا کرد و در نهایت طراح سعی در ایجاد یک پلازا و فضای تعاملی مفید در محل داشته است.
با توجه به کاربری مجموعه که یک فضای خدماتی و رفاهی برای اقشار موجود در یک محیط فرهنگی و آموزشی خواهد بود،
طراح در نظر داشته یک محیط پویا در طراحی ایجاد کند اما نه به وسیله حجم سازی و القای حس پویایی در حجم بلکه به
وسیله حضور و حرکت مخاطبان در طرح پویایی حس می شود بدون وجود انسان در دید اصلی بنا تنها چند پله ی بیرون زده
از زمین مشاهده خواهد شد اما حضور انسان در محیط بنا را شاخص و معرفی خواهد کرد.
در ادامه روند ایده پردازی با توجه به سوق پیدا کردن مسیر طراحی به سمت معماری ایرانی، طراح در حل پلان و راستاهای
طراحی از هندسه ی کاروان سراها و مساجد ایرانی کمک گرفته است و در نهایت به باز تعریف هر یک از جبهه ها در بناهای
چهار ایوانی در معماری گذشته خواهد پرداخت، ورودی، ایوان های غربی و شرقی و بخش شاه نشین هر یک با تکنیک متفاوتی
در معماری مدرن باز تعریف شده است.
از جمله دیگر موارد حائز اهمیت در طرح توجه به محور دید مزار شهدا بوده است که طراح با اضافه کردن مفاهیم انتزاعی به
وسیله عناصر معماری این محور را تقویت کرده و حضور محور آب از یک تک درخت در انتهای بنا که نماد جوان شاداب و پر
انرژی امروزی است و یک حوض معلق در فضا که باز تعریفی از حوض در معماری ایرانی خواهد بود و در نهایت مزار شهدا که
توسط محور آب به این دو جز دیگر متصل می شود.
در ادامه مراحل ایده پردازی طراح سعی در ایجاد فضاهایی با کاربریهای مختلف جهت فعالیت گروههای کوچک و بزرگ داشته
است )فعایت انفرادی، دو یا سه نفره و گروه های بیشتر از سه نفر( و در سه لول اصلی با ترکیب فضاهای باز در سقف، نیمه باز
همکف و بسته زیرزمین فضاهایی با کیفیت های متفاوت را جهت استفاده های متفاوت برای دانشجویان ایجاد کرده است. در
قرارگیری این فضاها سعی بر ایجاد تعامل بیشتر بین دانشجویان رشته های متفاوت و حتی اساتید دانشگاهی بوده است.
در نهایت جهت ارتباط بیشتر مخاطب طرح با فضا و توده در لول های مختلف اجزای ارتباط عمودی متفاوتی استفاه شده است
تا کاربر به اختیار خود در فضا جا به جا شود و پویای حضور انسان در جای جای طرح حس خواهد شد. و این تفاوت در لول
های مختلف در حین جابه جایی به واسطه توپوگرافی و اختلاف سطح موجود در سایت بوده و در طراحی سعی در حل این
اخلاف سطح به نحوی که کاربر متوجه این تغییر ارتفاعی به طور محسوس نشود بوده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

2 + هفده =

فهرست