فراخوان، مسابقه، همایش

جایزه معماری آقاخان - Aga Khan Award for Architecture

جایزه معماری آقاخان

جایزه معماری آقاخان ( Aga Khan Award for Architecture – AKAA ) جایزه‌ای است که هر سه سال یک بار از سوی بنیاد شبکه توسعه آقاخان به یک یا چند…
فهرست