تکنولوژی های ساختمانی

آینده بتن در معماری کدام است

آینده بتن در معماری کدام است؟

بتن دومین ماده پرکاربرد در روی زمین است و همچنین دومین عامل بزرگ ساتع­ کننده دی‌ اکسید کربن است، به طوری که تولید سیمان دربردارنده ۵ تا ۷% از انتشارهای…
فهرست