طراحی هتل با رویکرد معماری اقلیمی در سایت اکو کمپ توریستی بندر کنگ - بابک خدابنده لو - 1

آقای بابک خدابنده لو

طراحی هتل با رویکرد معماری اقلیمی در سایت اکو کمپ توریستی بندر کنگ - بابک خدابنده لو - 2

توضیحات طرح
طرح یک کارشناسی ارشد
موضوع طرح:
طراحی هتل با رویکرد معماری اقلیمی در سایت اکوکمپ توریستی بندر کنگ
بهمن ۱۳۹۷
توضیحات روند طراحی
در این طرح، طراح با رویکرد کل به جزء در روند طراحی به تزریق مرحله به مرحلهای ایدهها به طراحی پرداخته است و در هر
مرحله سعی بر این بوده است تا تطبیق و تناسب بیشتری با خواستههای موضوع و رویکرد طرح ایجاد شود، ابتدا در نگاه طراح
سعی شده تا مجموعه اقامتی موردنظر مفصلی برای ارتباط مردم از شهر به طبیعت بکر ساحل خلیج فارس باشد و این ارتباط
توسط الگوبرداری از معابر و دسترسیها در فضاهای شهری بافت کنگ به دست آمده است.یکی دیگر از مهمترین ایدههای طراح
تلفیق فضای اقامتی هتل برای توریستان و مسافران با فضاهای شهری و چندعملکردی برای مردم منطقه بوده است که با این
امر ضمن ایجاد تعامل بهتر مردم و توریستان، امکان آشنایی توریست با فرهنگ بومی منطقه فراهم خواهد شد و همچنین یک
فضای خدماتی، فرهنگی و تفریحی برای مردم شهر ایجاد خواهد شد. که این امر مجموعه اقامتی را همواره در تمام فصول سال
زنده و پویا نگاه خواهد داشت. لذا سعی شده در لولهای ابتدایی با ایدهپردازی از معابر کنگی و معابر موجود در سایت در دو لول
ارتفاعی فضاهای جمعی مردمی شکل گیرد، در ادامه در نقاط مفصل این معابر محلی برای جایگزاری احجام و توده معماری در
نظر گرفته شد که در هر نقطه سعی شده نگاه متفاوتی به ایجاد یک فرم معماری شود، به عنوان مثال حجمی صلب برای فضاهای
خدماتی و تفریحی مردم، یک حجم پروخالی شده برای فضاهای اقامتی، یک ساختار ایجاد شده با خط در حجم سازی جهت
ایجاد یک معماری پوچ برای عبور از فضا، ایجاد یک حجم معلق در فضا برای جایگزاری مفاهیم و کاربری های انتزاعی تر در
مجموعه، در نظر گرفته شده است. در نهایت یک صفحه افقی این فضای شهری را پوشش خواهد داد و فضایی امن از نظر آسایش
حرارتی برای فعالیتهای شهری ک شامل تعامل مردم، بازارچه سنتی، نمایشگاه، محل اجرای مراسم سنتی و… ایجاد خواهد
کرد.
در خط آسمان و پلان کلی بنا نیز سعی شد تا حجمی کاملا منطبق با محیط و زمینه طراحی شود و به سختی میتواند چه در
خط آسمان شهری و چه در دید هوایی از سایت تاریخی بندر کنگ، بین مجموعه طراحی شده و یک خانه کنگی از نظر
ساختارهای شکلی و فرمی تفاوت قائل شد.
ساختار کلی پلان با توجه به نگاه متفاوت به نظام توده و فضا در یک خانه کنگی بوده است که سعی شده است این نظام با نگاه
نو و متناسب با کاربری مجموعه تغییر داده شود. در نهایت هر یک از تودههای قرار گرفته برای کاربریهای مختلف با ایدههای
متفاوتی شکل گرفته است. در شکل گیری توده و فضا همواره سعی بر ایجاد سیرکولاسیون و تهویه طبیعی بوده است، با توجه
به اقلیم گرم و مرطوب منطقه دو آیتم کنترل تابش و سایه اندازی و ایجاد کوران هوا نیاز به کنترل بیشتر دارد که در مرحله
به مرحله روند طراحی این دو آیتم مدنظر طراح بوده است.
در شکلگیری پلان فضایی طبقات اقامتی همواره سعی شده فضاهای پر و خاله، باز ، نیمه باز و بسته در تعامل با یکدیگر قرار
گیرند و تهویه طبیعی را در هر طبقه فراهم آورند. جهت کنترل نور خورشید و حفظ هویت تاریخی منطقه و عدم استفاده از
احجام نامتعارف در این بندر تاریخی از یک پوسته دو عملکردی اطراف این توده بهره گیری شده است که هم نقش ایجاد
همخوانی با محیط و بستر طرح را داشته و هم شرایط اقلیمی فضاهای اقامتی را مساعد میگرداند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

20 − 19 =

فهرست