جهت قرار دادن طرح های ارسالی مسابقه در سایت برای چند ساعتی سایت در دسترس شما نیست، بعد از قرار دادن طرح ها سایت باز شده و برای اولین بار شما کاربران گرامی هم میتوانید به آثار ارسال شده رای داده و نظرات خود را بیان نمایید.

با ما همرا باشید

فهرست