ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه

0
98

رسانه‌ها همواره شخص خلاق را شبیه یک دانشمند خل‌وضع نشان می‌دهند که قدرت تخیل بالایی دارد و خودجوش، هیجانی و سرچشمه اندیشه‌های نادر است، اما غالبا در عالمی دیگر سیر می‌کند و از واقعیت‌های روزمره فاصله دارد.
این کتاب رابطه میان وجه خلاقانه و وجه نقادانه تفکر را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که تفکر نقادانه و خلاقه نیازمند یکدیگرند. همچنین نشان می‌دهد که ذهن‌های بزرگ در نتیجه به کارگیری همزمان تفکر نقادانه و خلاقانه پدید آمده‌اند

بخوانید  سیری در مبانی نظری معماری

دیدگاهتان را بنویسید

شش + یازده =