لویی کان: پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم

0
101

لویی کان: پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم

بخوانید  لوکوربوزیه: من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و ...

دیدگاهتان را بنویسید

10 + 2 =