لوکوربوزیه: من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و …

0
115

لوکوربوزیه: من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد.

بخوانید  لویی کان: پروژه؛ یعنی شالوده دادن به یک فرم، درون یک نظم

دیدگاهتان را بنویسید

یک + 11 =